PerMagnus Lindborg // 180-250 Hz

© Jacqui Rae

© Jacqui Rae

freq_outs installationer har genom tretton år format min förstå else av konst, människor, och miljöer. Freq-out handlar om hur en ljudidé kan födas direkt i det akustiska rummet, förefallande ur intet; hur ett skapande samarbete kan byggas på kollegornas personlighet, särskilt humor; hur ljudkonst kan framställas, uppfattas, och förstå s av människor i olika städer och ställen, över och under jord. freq_out är en serie ljudande kaleidoskop: skönhet skapad i mötet mellan rummet och dess besökare.

—PerMagnus Lindborg

born in in V.sterås, Sweden, in 1968, living in Singapore since 2007, works at the School of Art, Design, and Media at Nanyang Technological University. As a composer and researcher, Dr Lindborg’s interests are in interactive sound installations, signification, and multimodal perception.

RELEASES Lindborg PM & Friberg AK, Colour Association with Music Is Mediated by Emotion: Evidence from an Experiment Using a CIE Lab Interface and Interviews, 2015, PLoS ONE 10(12). Lindborg PM, Psychoacoustic, Physical, and Perceptual Features of Restaurants: A Field Survey in Singapore, 2015, Applied Acoustics 92, 47–60.

EXHIBITIONS LW24, sound sculpture, (National Gallery, Singapore, 2015. Locust Wrath, sonification installation, Onassis Cultural Centre, Athens, Greece, 2014. Graviton Dance, 3D audio composition, WocMAT, Hsinchu-Taiwan, 2012.

www.permagnus.org